Výlet do Nitry

Opäť sme si raz obuli túlavé topánky a zavítali do Nitry. Najprv sme si pozreli divadelné predstavenie Gašpariáda v Starom divadle Karola Spišáka a po ňom nasledovala prechádzka na Nitriansky hrad. Cestou sme sa zastavili pri soche kniežaťa Pribinu. Výhľad na Zobor z hradného kopca bol očarujúci. Na záver výletu sa deti pohrali v parku na detských ihriskách.