Posedenie s dôchodcami 2018

Farské oznamy 25.11. – 02.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 25.11.– 02.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

25.november

Krista Kráľa 9,00 +Ľubomír Budinský 4.výr, a +rodičia a celá rodina Donátová
Pondelok                  
Utorok                  
Streda 28.november 17,00 +rodičia Ščipákoví,starí rodičia a ostatní členovia rodiny
Štvrtok 29.november 17,00 za Božiu pomoc pri operácii manžela
Piatok 30.november

Sv.Ondrej,apoštol

17,00 za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie č. 134
Sobota                  
Nedeľa

2.december

1.adventná nedeľa 9,00 +Františka Rajčová,ročná
 • Budúca nedeľa advent – pripravíme si adventné vence
 • Budúcu nedeľu zbierka na charitu – jesenná,
 • Milodary: z nedeľnej ďakovnej sv.omše 100 Eur na kaplnku, z krstu malého Adama Šípku 100 Eur na kaplnku

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch,  ktoré sa uskutoční  dňa  04. decembra 2018 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2019
 12. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2019
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver

Farské oznamy 18.11. – 25.11.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 18.11.– 25.11.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

18.november

33.nedeľa v roku 9,00 Za zdravie a Božiu pomoc pri prílež.50 rokov manželstva
Pondelok                  
Utorok 20.november 17,00 +manž.František Hajdák,švagor František,rodičia a brat Jozef
Streda 21.november

Obetovanie P.Márie

17,00 +starí rodičia Vaškoví,Naďoví,Strakoví,Verešoví,krstní rodičia Karol a Monika a duše v oč,
Štvrtok 22.november

Sv.Cecília,panna

17,00 +Helmes Gabriel,slúži vdp. Vaško,
Piatok 23.november

Sv.Klement,pápež

17,00 za tých,čo sa modlili oktobrovú pobožnosť
Sobota                  
Nedeľa

25.november

Krista Kráľa 9,00 +Ľubomír Budinský 4.výročie,+rodičia a celá rodina Donátová
 • Blíži sa sv.Mikuláš,prosím o pomoc
 • Milodary: nedeľný krst 50 Eur, pohreb p.Štefana Tótha 100 Eur,

Jablkový deň v škôlke

Ovocie v našej škôlke veru deťom nechýba, aj vďaka projektu ŠKOLSKÉ OVOCIE. Jablkový deň ale vyzeral úplne netradične. Deti si samé pripravovali ovocné pochúťky – šalát, špízy, hamburgery. A všetko z ovocia. Po obede nás čakal chutný jablkový džús. Ako zdravý a sladký dezert sme mali jablkové chipsy. Na zdravie !