Lucia krídlom metie

Meno Lucia je spojené s viacerými predvianočnými tradíciami. Jedným zvykom bolo, že dievčatá a ženy boli večer na Luciu poobliekané celé v bielom a metličkou  alebo husími perami vymetali kúty izieb, aby ich očistili od zlých síl. My tento magický zvyk udržiavame aj v našej obci.