Remeslo má zlaté dno

Výroba hudobných nástrojov z dreva sa stala pre p. Janka Súkeníka obrovským koníčkom. My sme boli opäť pri tom, ako hral na fujare. Pri tejto vzácnej návšteve sme obdivovali i jeho výstavu poľovných úlovkov. Gazdinká Milka nás pohostila teplým čajíkom a upiekla nám voňavý perník. Vychádzka do vedľajšej dediny sa nám všetkým veľmi páčila.