Farské oznamy 23.12. – 30.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 23.12. – 30.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

23.december

4.adventná nedeľa 17,00 +rodičia Súdovskí,Jozef a Mária a starí rodičia z oboch strán
Pondelok 24.december

Štedrý deň

22,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rodičia z ob strán a za kňazov Juraja a Františka
Utorok 25.december

Narodenie Pána

9,00 za +manžela Vladimíra Kováča,mesačná
Streda 26.december

Sv.Štefan

9,00 +otec Štefan,matka Viera,krstní rodičia Daniela a Ľubomír
Štvrtok                  
Piatok 28.december 17,00 Za poďakovanie za celú rodinu,za všetkých členov rodného domu č.146 a za vnukov a vnučky,
Sobota                  
Nedeľa

30.december

Svätá Rodina 9,00 Za zdravie a Božiu pomoc za ťažko chorú dcéru

 

  • Pondelok vo farskom betlehemské svetlo od 11,00 do 12,00 hod,
  • Štedrý deň: o 17,00 hlasom zvona začneme sláviť štedrú večeru: Anjel Pána, úryvok z Písma…
  • Polnočné v Pustých Sadoch o 22,00 a v Pate o 24,00 hod,
  • december – slávnosť Narodenia Pána,farská ofera,
  • december – Sv Štefan,prvý mučeník,
  • Budúca nedeľa: Sv.Rodina – obnova manželských sľubov,