Objednávky 2019

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje vystavené objednávky v roku 2019. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá stranaČíslo objednávkyPredmet objednávkyDátum vystavenia objednávkyObjednávka vo formáte PDF
INEX - Hausgarden s.r.o.23/2019Stavebné práce na stavebné plochy pre záhradu27.11.2019Objednávka 23/2019 (.pdf)
VENRON, s.r.o.22/2019Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady19.09.2019Objednávka 22/2019 - Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady (.pdf)
Autoprofit, s.r.o.21/2019Osobný automobil Škoda SCALA16.09.2019Objednávka 21/2019 (.pdf)
INEX - Hausgarden s.r.o.19/2019Revitalizácia zelene v centrálnej časti01.09.2019Objednávka - zemné práce (.xls)
INEX - Hausgarden s.r.o.-Zemné a výkopové práce v obci Pusté Sady17.06.2019objednavka-inex-hausgarden-zemne-prace-2019 (.pdf)
INEX - Hausgarden s.r.o.-Revitalizácia zelene v centrálnej časti03.06.2019objednavka-inex-hausgarden-revitalizacia-zelene-2019 (.pdf)