Videopohľad na Trojkráľové popoludnie 2019

Pozrite si krátky záznam s Trojkráľového popoludnia, ktoré sa konalo 6. januára 2019 vo filiálnom kostole Povýšenia Svätého kríža v Pustých Sadoch. Bohatý kultúrny program pripravili a predviedli žiaci základnej školy, základnej umeleckej školy a obyvatelia obce Pata.