Skúmame, objavujeme a experimentujeme v MŠ

Deti v predškolskom veku zaujíma všetko neznáme a tajomné. V škôlke podporujeme ich zvedavosť elementárnymi objaviteľskými aktivitami ako napríklad čarovanie so skupenstvami vody, s neposlušnými magnetmi, či paleontologickými vykopávkami dinosaurov priamo v triede.