Faktúry 2019

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam prijatých faktúr v roku 2019:

P.Č.DodávateľIČOVariabilný symbolPredmet faktúrySuma faktúry vr. DPHDátum vystaveniaDátum splatnosti
174KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.315955456823295177Poistenie majetku - verejné priestranstvo - 2019421,2023.04.201906.07.2019
173KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.315955456823295062Poistenie majetku - autobusové zastávky - 2019345,5623.04.201906.07.2019
172KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.315955456815393076Poistenie majetku - ZŠ - 201924,2616.04.201901.07.2019
171KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.315955456815393084Poistenie majetku - MŠ - 201928,3416.04.201901.07.2019
170KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.315955456821540984Poistenie majetku - Bytové domy Horizont - 2019453,3302.04.201913.06.2019
169KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.315955456808010495Združené poistenie majetku - OcÚ - 201952,3626.03.201928.04.2019
168INFRA Slovakia44752423190806Konferenčný poplatok - ZŠ59,0009.04.201923.04.2019
167Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568658200993Spotreba zemného plynu - ZŠ90,0001.04.201902.05.2019
166ZSE Energia, a.s.366772817479475878Spotreba elektrickej energie - ZŠ66,8702.04.201916.04.2019
165BAD, s.r.o.31631045133869Ubytovanie - pracovná cesta80,6024.04.201908.05.2019
164Attila Czajlik1186898819104019Spotrebný materiál34,9502.04.201907.04.2019
163Jozef Šmrhola - OLYMP325811904852019Propagačné predmety59,7611.04.201921.04.2019
162Slovenská legálna metrológia, n.o.379545519308687Ovrenie vážiaceho zariadenia27,0011.04.201925.04.2019
161Marián Šupa1190602211903518Spotrebný materiál - VZ75,7210.04.201924.04.2019
160IP trade.s.r.o.462882441900255OOPP278,4011.04.201918.04.2019
159Edenred Slovakia, s. r. o.31328695770269807Stravné lístky1032,7212.04.201916.04.2019
158Edenred Slovakia, s. r. o.31328695115420125Stravné lístky157,6315.04.201915.04.2019
157SOMO - Peťovský Jozef33431256190082Kontrola, oprava, označenie hasiacich prístrojov194,4001.04.201915.04.2019
156Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.365509498930018390Vodné3,8931.03.201923.04.2019
155Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.365509498930018389Vodné66,1131.03.201923.04.2019
154FOREKO, s.r.o.362247912019069Informačná tabuľa68,1008.04.201922.04.2019
153KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.341006446120190412Ukladanie odpadnu na skládke - 03/2019412,1302.04.201916.04.2019
152Slovak Telekom, a.s.357634698230181720Služby pevnej siete62,9801.04.201918.04.2019
151ZSE Energia, a.s.366772817190930082Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie211,8902.04.201916.04.2019
150KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.341006446220190270Vývoz KO - 03/2019390,5301.04.201915.04.2019
149Orange Slovensko, a.s.356972705502652086Služby mobilnej siete0,1403.04.201917.04.2019
148Orange Slovensko, a.s.356972705502652356Služby mobilnej siete0,8403.04.201917.04.2019
147Orange Slovensko, a.s.356972705502650300Služby mobilnej siete15,0003.04.201917.04.2019
146Orange Slovensko, a.s.356972705502641668Služby mobilnej siete73,7603.04.201917.04.2019
145ALATERE s.r.o.4715816620190301Zber a preprava VŽP kategórie 324,0029.03.201912.04.2019
144Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568658200992Spotreba zemného plynu - TJ28,0001.04.201902.05.2019
143Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568658200991Spotreba zemného plynu - MŠ85,0001.04.201902.05.2019
142Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568658200990Spotreba zemného plynu - kostol172,0001.04.201902.05.2019
141Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568658200989Spotreba zemného plynu - OcÚ118,0001.04.201902.05.2019
140Lindstrom, s.r.o.35742364800295Prenájom rohoží - 02/201929,0428.03.201911.04.2019
139KOSENIE 1 s.r.o.47243643190010Údržba verejnej zelene1800,0028.03.201908.04.2019
138ZSE Energia, a.s.366772817479467412Spotreba elektrickej energie - Dom smútku402,5702.04.201916.04.2019
137ZSE Energia, a.s.366772817479467413Spotreba elektrickej energie - MŠ161,3002.04.201916.04.2019
136ZSE Energia, a.s.366772817479467414Spotreba elektrickej energie - verejná zeleň30,5602.04.201916.04.2019
135AQUASECO s.r.o.17335264190286Akredotovaný rozbor vzorky odpadovej vody171,6001.04.201906.04.2019
134Slovenský futbalový zväz6873081901003056Poplatok za transfer20,0001.04.201915.04.2019
133Mäsovýroba PATA s.r.o.50606344191001684Občerstvenie - oslavy 1. mája431,3829.04.201913.05.2019
132AD plan s.r.o.47054409512019Projektová dokumentácia - priechod pre chodcov350,0023.04.201907.05.2019
131VAMONT, s.r.o.365539212019026Výmena závažia - MŠ32,0022.04.201906.05.2019
130Slovak Telekom, a.s.357634698231543447Služby mobilnej siete31,8815.04.201930.04.2019
129KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.315955456804224875Poistné - KD482,3411.03.201910.04.2019
128AJFA+AVIS, s.r.o.3160243620190719Odborná literatúra58,8011.01.201925.01.2019
127Dom Matice Slovenskej36092533432019Vstupenky na festival50,0008.03.201922.03.2019
126Obchod - SVK, s.r.o.471753971900205Zástavy a vlajky25,9005.03.201919.03.2019
125NAVLIEČKY s.r.o.438556011900483KD - spotrebný materiál91,9001.03.201915.03.2019
124Jozef Šípka44798199252019Oprava čerpadla ČOV982,8018.03.201901.04.2019
123Karimtech, s.r.o.46537678190056Servisné práce na ČOV270,0011.03.201925.03.2019
122ZSE Energia, a.s.366772817459824943Spotreba elektrickej energie - ZŠ66,8704.03.201918.03.2019
121Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568667851142Spotreba zemného plynu - ZŠ90,0001.03.201901.04.2019
120Dušan Mesároš4159188712019Maľovanie interiéru - ZŠ735,0022.02.201908.03.2019
119Jozef Šmrhola - OLYMP325811903492019Kancelárske potreby56,8815.03.201925.03.2019
118Janette Marczibál - CONNECT3445473020192080Kancelárske potreby18,0019.03.201926.03.2019
117Zoltán Berner4004809819092Kontajnery MGB403,9221.03.201904.04.2019
116KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.341006446220190244Nádoby na KO226,8020.03.201903.04.2019
115SOMO - Peťovský Jozef33431256190054Technik PO a BOZP - 1. q 2019252,0025.03.201908.04.2019
114FOREKO, s.r.o.362247912019047Alu tabuľa87,6012.03.201926.03.2019
113Katarína Búranová40218112119001Občerstvenie - ZŠ77,2027.03.201910.04.2019
112Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.36253367190100008Oprava cestnej komunikácie2250,0018.03.201902.04.2019
111Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.36253367190100009Rekonštrukcia pieskoviska - MŠ1324,5618.03.201902.04.2019
110Edenred Slovakia, s. r. o.31328695770265259Stravné lístky - 02/2019936,3119.03.201925.03.2019
109ZSE Energia, a.s.366772817459818090Spotreba elektrickej energie - Dom smútku402,5704.03.201918.03.2019
108ZSE Energia, a.s.366772817459818092Spotreba elektrickej energie - VZ30,5604.03.201918.03.2019
107ZSE Energia, a.s.366772817151148346Spotreba elektrickej energie - VO233,6504.03.201918.03.2019
106ZSE Energia, a.s.366772817459818091Spotreba elektrickej energie - MŠ161,3004.03.201918.03.2019
105KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.341006446120190262Ukladanie odpadu na skládke - 02/2019506,8905.03.201919.03.2019
104KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.341006446220190198Jazdný výkon, výkon na mieste, prenájom kontajnerov40,5605.03.201919.03.2019
103KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.341006446220190133Vývoz TKO - 02/2019390,5328.02.201914.03.2019
102Marián Šupa119060225190351Nájazdová rampa495,0013.03.201927.03.2019
101BAB Poradenstvo,s.r.o.4402126752019Dokumentácia a odborná príprava CO250,0003.03.201921.03.2019
100CBS spol. s r.o.3675474919030436Aerofoto - jar/leto 2019190,8012.03.201926.03.2019
99ALATERE s.r.o.4715816620190142Zber a preprava VŽP24,0022.02.201908.03.2019
98Ivan Predajnianský4418305442019Likvidácia dreveného odpadu625,0013.03.201927.03.2019
973MH, s.r.o.3679009520190083Ekonomické poradenstvo - 4. q 20181198,8011.03.201925.03.2019
96INEX - Hausgarden s.r.o.44223722190013Údržba verejnej zelene992,0012.03.201926.03.2019
95Prvá Komunálna Finančná, a.s.365571291020190026Služby verejného obstarávania180,0007.03.201921.03.2019
94Prvá Komunálna Finančná, a.s.365571291020190057Služby verejného obstarávania180,0007.03.201921.03.2019
93KARTELL SPOL.S.R.O.341279091900247Naftová nádrž149,4005.03.201919.03.2019
92Lindstrom, s.r.o.357423641921553Prenájom rohoží - 02/201929,0427.02.201913.03.2019
91Orange Slovensko, a.s.356972705498076100Služby mobilnej siete0,1203.03.201917.03.2019
90Orange Slovensko, a.s.356972705498076701Služby mobilnej siete0,1203.03.201917.03.2019
89Orange Slovensko, a.s.356972705498075413Služby mobilnej siete15,0003.03.201917.03.2019
88Orange Slovensko, a.s.356972705498066772Služby mobilnej siete71,6803.03.201917.03.2019
87Slovak Telekom, a.s.357634698228121547Služby pevnej siete62,9801.03.201918.03.2019
86Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568667851139Spotreba zemného plynu - Kostol172,0001.03.201901.04.2019
85Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568667851138Spotreba zemného plynu - OcÚ118,0001.03.201901.04.2019
84Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568667851140Spotreba zemného plynu - MŠ85,0001.03.201901.04.2019
83Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568667851141Spotreba zemného plynu - TJ28,0001.03.201901.04.2019
82KUPAS TRADE, s.r.o.514156231020190014Bezpečnostná rohož - MŠ1156,8006.03.201913.03.2019
81Vincent Majka30109361162019Vývoz kalov - KD168,0015.02.201901.03.2019
80ZMO, región JE Jaslovské Bohunice31826385562019Úhrada zálohy na pracovnú cestu900,0013.03.201927.03.2019
79Mäsovýroba PATA s.r.o.50606344191000833Občerstvenie79,4501.03.201915.03.2019
78Janette Marczibál - CONNECT3445473020192064Kancelárske potreby106,0006.03.201913.03.2019
77Autoprofit,s.r.o.36239763101110Údržba vozidla - GA 181 CE451,0915.02.201922.02.2019
76KUPAS TRADE, s.r.o.51415623102019007Oprava zariadení na detských ihriskách1896,0015.02.201925.02.2019
75Slovak Telekom, a.s.357634698227415782Služby mobilnej siete30,1015.02.201901.03.2019
74Slovak Telekom, a.s.357634698229471128Služby mobilnej siete29,9915.03.201929.03.2019
73OKAY Slovakia spol. s r.o.358259791900327775KD - reprezentačné - tombola265,3022.02.201922.02.2019
723MH, s.r.o.3679009520190037Sezónny servis kotlov - Bytové domy Horizont252,4829.01.201912.02.2019
71Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568667824977Spotreba zemného plynu - ZŠ90,0001.02.201904.03.2019
70ZSE Energia, a.s.366772817479423229Spotreba elektrickej energie - ZŠ66,8704.02.201918.02.2019
69LESPRE - Miroslav Šimka4437398832019Orez drevín, drvenie drevín2970,0018.02.201904.03.2019
68Edenred Slovakia, s. r. o.31328695770260284Stravné lístky1218,1215.02.201919.02.2019
67KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.341006446220190066Zimná údržba - 1/201941,8304.02.201918.02.2019
66KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.341006446120190043Ukladanie odpadu na skládke - 1/2019318,5901.02.201915.02.2019
65KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.341006446220190027Vývoz KO - 1/2019390,5304.02.201918.02.2019
64Roman Bako4492873442019Oprava lavičiek - cintorín a kostol280,0021.01.201904.02.2019
63Roman Bako4492873432019Výroba obloženia lavičiek - cintorín a kostol990,0021.01.201904.02.2019
62Tibor Rybánsky ELEKTROBETA1410936122019Údržba vozidla122,0004.02.201918.02.2019
61Slovenský ochranný zväz autorský1784542191102534Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel20,4029.01.201913.02.2019
60Štefan Bartalos Mäsna u Bartalosa1186887220190018Mäsový polotovar - Obecná zabíjačka 2019637,1025.01.201901.02.2019
59Krasňanci5062233120190001Hudobná produkcia - Obecná zabíjačka 2019420,0023.01.201906.02.2019
583MH, s.r.o.3679009520190035Sezónny servis kotla - OcÚ88,3229.01.201912.02.2019
57DATATRADE s.r.o.359601321190075Poplatok za službu www.obce.info58,5630.01.201913.02.2019
56Lindstrom, s.r.o.357423641912816Prenájom rohoží - 01/201926,1431.01.201914.02.2019
55Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568667824973Spotreba zemného plynu - OcÚ118,0001.02.201904.03.2019
54Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568667824974Spotreba zemného plynu - Kostol172,0001.02.201904.03.2019
53Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568667824976Spotreba zemného plynu - TJ28,0001.02.201904.03.2019
52Orange Slovensko, a.s.356972705493512868Služby mobilnej siete0,1203.02.201917.02.2019
51Orange Slovensko, a.s.356972705493513634Služby mobilnej siete0,3703.02.201917.02.2019
50Orange Slovensko, a.s.356972705493512072Služby mobilnej siete15,0003.02.201917.02.2019
49Orange Slovensko, a.s.356972705493503045Služby mobilnej siete70,8003.02.201917.02.2019
48ZSE Energia, a.s.366772817479416237Spotreba elektrickej energie - Dom smútku402,5704.02.201918.02.2019
47ZSE Energia, a.s.366772817479416238Spotreba elektrickej energie - MŠ161,3004.02.201918.02.2019
46ZSE Energia, a.s.366772817479416239Spotreba elektrickej energie - verejná zeleň30,5604.02.201918.02.2019
45ZSE Energia, a.s.366772817151134986Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie291,2404.02.201918.02.2019
44Slovak Telekom, a.s.357634698226078264Služby pevnej siete63,3801.02.201918.02.2019
43ALATERE s.r.o.4715816620190061Zber a preprava VŽP kategórie 324,0031.01.201914.02.2019
42Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568677475256Spotreba zemného plynu - MŠ85,0011.01.201911.02.2019
41Edenred Slovakia, s. r. o.31328695770254214Stravné lístky - 01/2019663,3216.01.201921.01.2019
403MH, s.r.o.3679009520190002Toner - ZŠ81,5009.01.201923.01.2019
39Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568677475258Spotreba zemného plynu - ZŠ90,0011.01.201911.02.2019
38ZSE Energia, a.s.366772817459750704Spotreba elektrickej energie - ZŠ66,8710.01.201924.01.2019
37ZSE Energia, a.s.366772817320021803Spotreba elektrickej energie - ZŠ42,4503.01.201917.01.2019
36KOMENSKY, s.r.o.4390897771170161Poplatok za sprístupnenie balíka Škôlka KOMENSKY Plus9,0014.01.201928.01.2019
35Ledum Kamara SK s.r.o.481588366201900961Tonery - MŠ291,6614.01.201924.01.2019
34KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.341006446220190003Zimná údržba 1/201983,6617.01.201931.01.2019
33Slovak Telekom, a.s.357634698225376397Služby mobilnej siete31,8815.01.201931.01.2019
32Centrálny depozitár cenných papierov SR,a.s.313389761815731931Poplatok za vedenie účtu432,0001.01.201915.01.2019
31Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.365509498830085168Vodné9,0731.12.201829.01.2019
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.365509498830085166Vodné79,0731.12.201829.01.2019
29Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568465859803Spotreba zemného plynu - Kostol226,1415.01.201914.02.2019
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568465859802Spotreba zemného plynu - OcÚ98,7715.01.201914.02.2019
27Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568677475254Spotreba zemného plynu - OcÚ118,0011.01.201911.02.2019
26Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568677475255Spotreba zemného plynu - Kostol172,0011.01.201911.02.2019
25Slovenský plynárenský priemysel, a.s.358152568677475257Spotreba zemného plynu - TJ28,0011.01.201911.02.2019
24FOREKO, s.r.o.362247912019014Tlačiarenské služby301,6821.01.201904.02.2019
23Ing. Stanislav Kováčik - PETIT3520163110190006Tlačiarenské služby32,4014.01.201928.01.2019
223MH, s.r.o.3679009520190004Sezónny servis kotlov - ZŠ a MŠ126,5810.01.201924.01.2019
21Marián Šupa1190602211900297Verejná zeleň - spotrebný materiál423,3615.01.201929.01.2019
20Jozef Šípka4479819942019Demontáž vianočného osvetlenia360,0011.01.201925.01.2019
19Marián Šupa1190602211900345Verejná zeleň - strojové vybavenie21,7216.01.201930.01.2019
18ZSE Energia, a.s.366772817469424904Spotreba elektrickej energie402,5710.01.201924.01.2019
17ZSE Energia, a.s.366772817469424905Spotreba elektrickej energie - Materská škola161,3010.01.201924.01.2019
16ZSE Energia, a.s.366772817469424906Spotreba elektrickej energie - Verejná zeleň30,5610.01.201924.01.2019
15KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.34100644183758Jazdný výkon, výkon na mieste, prenájom kontajnerov131,2804.01.201918.01.2019
14KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.34100644183757Ukladanie odpadu na skládke730,1204.01.201918.01.2019
13KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.34100644183571Vývoz TKO425,7702.01.201916.01.2019
12AJFA+AVIS, s.r.o.31602436410382019Odborná literatúra58,8002.01.201916.01.2019
11Marián Šupa1190602211900139Verejná zeleň - strojové vybavenie525,0609.01.201923.01.2019
10Lindstrom, s.r.o.357423641904763Prenájom rohoží 12/201829,0404.01.201918.01.2019
9ALATERE s.r.o.4715816620181181Zber a preprava VŽP18,0028.12.201811.01.2019
8ZSE Energia, a.s.366772817200887202Spotreba elektrickej energie - Verejné osvetlenie315,9103.01.201917.01.2019
7Petit Press, a.s.3579025390208464Predplatné - MY Nitrianske35,0010.01.201910.01.2019
6ZSE Energia, a.s.366772817350019740Spotreba elektrickej energie - TJ80,1903.01.201917.01.2019
5Slovak Telekom, a.s.357634698224048129Služby pevnej siete65,1401.01.201918.01.2019
4Orange Slovensko, a.s.356972705788952718Služby mobilnej siete0,1203.01.201917.01.2019
3Orange Slovensko, a.s.356972705488953612Služby mobilnej siete0,1203.01.201917.01.2019
2Orange Slovensko, a.s.356972705488951799Služby mobilnej siete16,0003.01.201917.01.2019
1Orange Slovensko, a.s.356972705488943261Služby mobilnej siete74,1603.01.201917.01.2019