Odpočet elektromerov – február 2019

Obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 5.2.2018 prebehne v obci odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa. Odpočet vykoná Martin Nemčický (tel. kontakt: 0903510832)