Rolové hry stimulujú kooperáciu detí

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Pusté Sady oznamuje, že emailová adresa na preberanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je: obecpustesady@mail.t-com.sk.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

Farské oznamy 10.02. – 17.02.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 10.02. do 17.02.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

10.február

5.nedeľa v roku 9,00 Ďakovná pri prílež. 80 narodenín p.Marhavej a za zdravie a Božiu p.
Pondelok                  
Utorok 12.február 17,00 +členovia sv.ruženca u p. Anny Marcinkechovej
Streda 13.február 17,00 +Ladislav Práznovský,mesačná,
Štvrtok                  
Piatok 15.február 17,00 +rodičia Ján a Katarína Slamkoví,brat Štefan a Jozef,švagriná Anna
Sobota                  
Nedeľa

17.február

6.nedeľa v roku 9,00 na poďakovanie za dosiahnuté milosti a požehnanie za 35 rokov manželstva a prosba za zdravie 190