Preberanie Daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018

Daňový úrad Trnava oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 bude zabezpečovať v piatok dňa 29.03.2019 od 09:00 h do 16:00 h a v pondelok dňa 01.04.2019 od 09:00 h do 16:00 h okrem stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Galanta) aj na adrese:


Mestský úrad Sereď,
(zasadacia miestnosť)
Námestie republiky č. 1176/10,  Sereď