Dopravná výchova v MŠ

Aj keď naše deti väčšinu času trávia na dedine, snažíme sa rozvíjať ich  poznatky o doprave v širšom rozsahu. V hrových a edukačných aktivitách spoznávajú dopravné značky, dopravné situácie, dopravné prostriedky. Najradšej pracujú na interaktívnej tabuli, kde riešia jednoduché úlohy s dopravnou tematikou, či hrajú pexeso s dopravnými značkami.