Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Pusté Sady oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 22,07%.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 je 10,00 €.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 (.pdf)