Pred popolcovou stredou sa v Pustých Sadoch už tradične konal fašiangový sprievod obcou v maskách (aj bez masiek). V krásnom slnečnom počasí sa účastníci prešli po obci, občerstvili sa na viacerých stanoviskách a následne sa presunuli do sály Kultúrneho domu. O bohatý kultúrny program a pochovanie basy sa tak ako každý rok postarali hostia z Dychovej hudby Šurovanka.

Počet fotografií v galérii: 65