Deň vody 2019

Voda je vzácny dar prírody, a preto ho treba chrániť. Aj my sme si s deťmi hovorili o vode, prečo a ako ju treba chrániť a vážiť si ju. Vyčistili sme more od odpadkov, povedali sme si, koľko trvá, kým sa jednotlivé materiály vo vode rozložia, prečítali sme si rozprávku, vymysleli fantastický stroj na čistenie vody, namaľovali kolobeh vody v prírode a vytvorili more plné rýb.