Zber veľkoobjemového odpadu – jar 2019

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že v dňoch 13. a 14.  apríla  2019 (sobota, nedeľa) sa uskutoční v obci Pusté Sady jarný zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú v týchto dňoch pristavené pri zadnej bráne cintorína v Pustých Sadoch.