Matematické rozcvičky

Matematika s geometriou sú kamarátky aj v našej škôlke. Každú voľnú chvíľku využívame na hravé aktivity so zaujímavým matematickým nápadom pre deti. Stimulujeme ich pozornosť, logické myslenie, verbálne vyjadrovanie, vlastnú argumentáciu, riešenie problému, či vlastný postup.