Aj napriek nepriaznivému počasiu sa obyvatelia obce stretli na oslavách 1. mája pri futbalovom zápase „ženatí páni – slobodní páni“ a následne strávili spoločné chvíle pri tradičnej prvomájovej vatre.