Aj napriek nepriaznivému počasiu sa obyvatelia obce stretli na oslavách 1. mája pri futbalovom zápase “ženatí páni – slobodní páni” a následne strávili spoločné chvíle pri tradičnej prvomájovej vatre.