Zdravá materská škola

Nielen športové aktivity, ale tiež samotný pobyt vonku podporuje zdravie detí. V rámci Programu podpory boja proti obezite realizujeme pre deti zaujímavé aktivity pre samotný pobyt vonku, športové, pohybové a relaxačné dopoludnia.