Farské oznamy 19.05. – 26.05.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 19.05. do 26.05.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

19.máj

5.veľkonočná nedeľa 9,00 +Oliver Chudáčik,manž.Bernardína a Jozefína,vnuk Ľubomír,starí rodičia Chudáčikoví,Horňákoví a Marcinkechoví
Pondelok                  
Utorok 21.máj 18,00 +syn Ľubomír a Viera
Streda 22.máj 18,00 poďakovanie za zdravie a Božie p rodiny Ščasnej č. 147
Štvrtok                  
Piatok 24.máj 18,00 +Veronika a Štefan Šípkoví a +členovia rodiny a duše v očistci ..
Sobota                  
Nedeľa

26.máj

6.veľkonočná nedeľa 8,30 +Arnold a Helena Ferencoví
  • Zmena sv.omše na 8,30 kvôli prvému sv.prijímaniu v Pate
  • Milodar z ďakovnej sv.omše 50 Eur na kostol,