Príroda okolo nás

Prírodovedné zameranie materskej školy je realizované prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré zodpovedajú  vývinovým schopnostiam detí.