Farské oznamy 28.07. – 04.08.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 28.07. do 04.08.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

28.júl

17.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Polákoví,Vaškoví,strýko František,Vladimír a Mária,starí rodičia z ob str,a za všetky duše v očistci
Pondelok                  
Utorok                  
Streda 31.júl 18,00 +Mária Ščasná,1.výročie,č.146
Štvrtok 1.august 18,00 za tých,čo sa modlili Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

4.august

18.nedeľa v roku 9,00 +Anna Balšanová a Anna Hurtová
 • prvý piatok v mesiaci..
 • Farnosť Hájske srdečne pozýva v sobotu, 3.aug, na Mariánsku prvú sobotu na Staré Hory a Hronský Beňadik.Odchod autobusu je v sobotu ráno o 7,40 od Tesca v Pate. Cena je 10 Eur. prihlásiť sa u p.Klenovej 0902 913 892.
 • Milodar 100 Eur na kaplnku,

Dovidenia, pani učiteľka

Život prináša rôzne prekvapenia. Častokrát nás dovedie na križovatku ciest a my sme nútení zísť z vyšliapanej cestičky a vydať sa po inej. A práve takéto prekvapenie si život pripravil pre našu dlhoročnú pani učiteľku Viky. Po rokoch pôsobenia v našej škole nastal deň rozlúčky. Ani torta, malinovka, sladkosti, či iné maškrty nezaplátali smútok, ktorý sa nám pri rozlúčkových slovách zmocnil sŕdc. Deti vyrobili pre pani učiteľku krásnu spomienkovú knihu s listami, fotografiami a kresbičkami. Aby na nás s láskou spomínala a nezabudla. Ale aj tak všetci vieme, že nikdy nezabudne. Rozlúčiť sa prišiel aj starosta obce, kolegynky z obecného úradu, rodičia a bývalá pani riaditeľka Mgr. Alžbeta Černá.

Farské oznamy 07.07. – 14.07.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 07.07. do 14.07.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

7.júl

14.nedeľa v roku 9,00 +syn Radovan Vaško,8.výr,a za všetky duše v očistci
Pondelok                  
Utorok 9.júl 18,00 +kňaz Alojz a jeho rodičia
Streda 10.júl 18,00 +Jozef Farkaš brat, otec Július,matkaHermína a ost.čl rod,
Štvrtok 11.júl 18,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rodičia z ob strán,
Piatok 12.júl 18,00 Ďakovná k 50.výr sobáša manželov Ťapuškových a za zdravie a B pomoc
Sobota                  
Nedeľa

14.júl

15.nedeľa v roku 9,00 za zdravie a Božiu pomoc celej rodine Rigovej
 • Pozývam spoločne poďakovať sv.omšou v Pate budúcu nedeľu o 10,00 za mojich 60 rokov a prijmite aj pohostenie v areáli kostola.

Video: XII. Družobný deň obcí

Začiatok leta ako sa patrí! Už po 12. krát sa stretli obyvatelia obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka na Družobnom dni obcí – tento krát v Pustých Sadoch a s hosťami z obce Liptovská Osada. Pripomeňte si atmosféru sobotného popoludnia plného zábavy, stretnutí s priateľmi a netradičných súťaží medzi obcami. Ako hudobný hosť vystúpili heligonkári Krasňanci a hudobná skupina Exil. Sponzori podujatia: Komunálna poisťovňa a Marius Pedersen.

Čas zvýšeného nebezpečenstva výskytu požiaru – od 28.06.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 28.06.2019 od 15:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

 • vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 4. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.