Farské oznamy 11.08. – 18.08.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 11.08. do 18.08.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

11.august

19.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Ján a Pavlína,Otília,Vojtech a Cecília Vaškoví a ost.čl.rodiny

 

 

+Leonard a Terézia Vaškoví,rodičia a súrodenci z ob strán,zaťovia a dcéra Helena

Pondelok                  
Utorok 13.august 18,00 1.výročie úmrtia Štefana Stanku
Streda 14.august 18,00 +Ľubomír a Helena
Štvrtok 15.august

Nanebovzatie p.Márie

18,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rod z ob str a kňaz Juraj 16.výročie
Piatok 16.august

Sv.Štefan Uhorský

18,00 +František Horňák,30 dňová sv.omša
Sobota                  
Nedeľa

18.august

20.nedeľa v roku 9,00 +otec Ernest Hrotík,manž.Aurélia a deti
  • Milodar 50 Eur na kaplnku
  • 28.sept – v sobotu uskutočníme farskú púť  do Skalky pri Trenčíne,predbežný program – o 10 sv.omša s príhovorom o našich svätcoch, prechod na faru do Dolnej Súče,kde bude občerstvenie a pohoda,návšteva Najsv.Sviatosti Oltárnej v kostole a potom prechod na malú Skalku,kde sa spoločne pomodlíme Korunku k Bož.milosrdenstvu a požehnanie pútnikov. Púť aj s mojim bratom. Srdečne pozývam. Nahlasujte sa u p.kostolníčky.