Tematické vyučovanie s rozprávkami Márie Ďuríčkovej

Pred sto rokmi – 29.9. 1919 sa narodila obľúbená autorka detských kníh Mária Ďuríčková. Pri príležitosti výročia jej narodenia sme vzdali hold jej tvorbe. Čítali sme si z rôznych detských kníh, ilustrovali rozprávku Janček Palček a Gevenducha, starší žiaci písali pokračovanie Jančekovho príbehu, zahrali sme sa hru a vyrobili krásne plagáty.

Výstup na Gýmeš

Tohtoročnú turistickú sezónu sme začali výstupom na zrúcaninu hradu Gýmeš. Týči sa na kopci blízko obce Jelenec. Vedie k nemu nenáročná turistická trasa, takže ju jednoducho zvládli veľkí i malí. Veľkú pochvalu si zaslúžia deti, ktoré po ceste z vlastnej iniciatívy zbierali odpad a vyčistili aj okolie chovného rybníka. Lucka, Emmka, Terezka, Tánička, Karolínka, Samko a Lukáško, ste jednotky!

Divadelné predstavenie Trója

V Starom divadle Karola Spišáka v Nitre sme mali možnosť vidieť fantastické predstavenie Trója na motívy starovekého Homérovho eposu Iliada. Kostýmy, scéna, réžia, scenár, herecké výkony – to všetko bolo vynikajúce. Páčili sa nám všeteční a hašteriví bohovia a bohyne, očarila nás krásna Helena. Deti sa dozvedeli, čo znamenajú slovné spojenia danajský dar, achilova päta, či jablko sváru. Keď pochovávali Patrokla a Hektora, niektorí z nás neudržali slzy. Po predstavení sme sa zúčastnili besedy s hercami, scenáristkou a režisérom, dozvedeli sme sa mnoho informácií o Homérovi a H. Schliemannovi, dokonca sme mohli nakuknúť na pódium a za scénu.

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 18.09.2019

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 18. septembra 2019 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba
 7. Základná škola, Materská škola -informácia o začiatku školského roka
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 18.09.2019 (.pdf)