Slávnostný začiatok školského roka 2019/2020

Libuša Friedová – Čo sa stalo v septembri

Kto to klope dneska k ránu
na čarovnú školskú bránu?
Krásne klope, to mi ver,
predsa mesiac september.

Na husličky k tomu hrá,
bránu školy otvára.
Už je brána dokorán.
Najmúdrejšia brána brán.

Prázdniny si podali ruku s novým školským rokom a do lavíc sa usadili malé prváčence. Nesmelo pokukovali po starších žiakoch, ktorí si suverénne obsadili staré miesta už tak trochu tušiac, čo ich čaká. Vedia, že učenie nie je mučenie, a že v škole je okrem povinností aj kopec zábavy a hier. O tom všetkom sa v najbližších dňoch presvedčia aj naši najmenší.

Po vypočutí štátnej hymny privítal prítomných starosta obce Ing. Tomáš Nemeček. Predstavil deťom a rodičom novú pani učiteľku a vyslovil prianie, aby školský rok prebiehal v tvorivej atmosfére a spokojnosti.

Vykročme teda všetci spolu do nového školského roka s úsmevom, nadšením a veľkou dávkou zvedavosti!