Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – od 06.09.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 06.06.2019.

Farské oznamy 08.09. – 15.09.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 08.09. do 15.09.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

8.september

23.nedeľa v roku 9,00 +manž.Emil,dcéra Andrejka a neter Janka
Pondelok 9.september 18:00 za rodinu Donátovú a Tóthovú
Utorok 10.september 18,00 +otec Jozef Boroš,syn a zaťovia
Streda                  
Štvrtok 12.september

Najsv.meno Panny Márie

18,00 +kmotor,birmovné dieťa a svat
Piatok 13.september

Sv.Ján Zlatoústy

18,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rod.z ob strán a kňaz František
Sobota 14.september

Povýš.sv.Kríža -hodový sviatok

9,00 +manžel Ernest – 20.výročie smrti
Nedeľa

15.september

23.nedeľa – Hody 9,00 za našu filiálku Pusté Sady,za všetkých,čo tu žijeme
  • Streda – rekolekcia v Pate,sv.omša o 9,30 hodine,
  • cena autobusov na našu púť je 10 Eur,
  • Hody – farská ofera