Ako sme sa hrali na zajkov

Hudobno pohybové hry a pohybové cvičenia sú v materskej škole často tematicky orientované na zvieratká. Deti rady zvieratká napodobňujú, opisujú ich vlastnosti, hrajú sa na zvieracie rodinky. V hudobno-pohybovej hre “Zajačik v jamôčke sedí sám” sa každé z detí ocitlo v roli zvieratka. V závere tejto vzdelávacej aktivity deti výtvarne vyjadrili svoje zážitky, pocity, poznatky.