Pozvánka na hodové futbalové zápasy 2019

Obec Pusté Sady Vás pozýva na futbalové zápasy, ktoré sa odohrajú počas hodových slávností 2019:

Sobota 14. septembra 2019:

  • 15:30 – futbalový zápas žiaci Pusté Sady : žiaci Čierny Brod
  • 17:00 – futbalový zápas Starí páni Pusté Sady : Mladí páni Pusté Sady

Pondelok 16. septembra 2019:

  • 16:30 – futbalový zápas Internacionáli Pusté Sady : Starostovia ZMO Jaslovské Bohunice

Zmeny cestovných poriadkov verejnej dopravy – 2019/2020

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 16. 09. 2019 do 30. 09. 2019 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme (viď. nižšie uvedené kontakty).

Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov zasielajte do 30. 09. 2019 e-mailom alebo písomne dopravcovi a zároveň na vedomie TSK, odboru dopravnej politiky.

Dopravcovia:

SAD Dunajská streda, a. s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13  Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
e-mail: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky
e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204, 205 a 207

 

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/
e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206

 

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01  Trnava 

e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk, doprava@trnava-vuc.sk  

Prosíme o dodržanie stanovených termínov, na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté. Ďalšie zmeny cestových poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2020.

 

Zmeny cestovných poriadkov 2019/2020 – úplné znenie výzvy (.pdf)

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – od 06.09.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 06.06.2019.

Farské oznamy 08.09. – 15.09.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 08.09. do 15.09.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

8.september

23.nedeľa v roku 9,00 +manž.Emil,dcéra Andrejka a neter Janka
Pondelok 9.september 18:00 za rodinu Donátovú a Tóthovú
Utorok 10.september 18,00 +otec Jozef Boroš,syn a zaťovia
Streda                  
Štvrtok 12.september

Najsv.meno Panny Márie

18,00 +kmotor,birmovné dieťa a svat
Piatok 13.september

Sv.Ján Zlatoústy

18,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rod.z ob strán a kňaz František
Sobota 14.september

Povýš.sv.Kríža -hodový sviatok

9,00 +manžel Ernest – 20.výročie smrti
Nedeľa

15.september

23.nedeľa – Hody 9,00 za našu filiálku Pusté Sady,za všetkých,čo tu žijeme
  • Streda – rekolekcia v Pate,sv.omša o 9,30 hodine,
  • cena autobusov na našu púť je 10 Eur,
  • Hody – farská ofera

Otvára sa školská brána

Opäť sme sa stretli v škôlke po prázdninách a privítali sme najmä nových kamarátov. Zasadli sme k našim stolíkom, kde na nás čakali farbičky, nožnice a lepidlá. Oprášili sme tiež húpačky, šmýkačky a preliezačky. Len aby nám slniečko ešte dlho svietilo na školský dvor…