Farské oznamy 28.10. – 03.11.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 28.10 do 03.11.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

27.oktober

30.nedeľa v roku 9,00 +manžel Jozef Šípka
Pondelok 28.oktober

Sv.Šimon a Júda apošt

17,00 na úmysel č. 133,
Utorok                  
Streda 30.oktober 17,00 +Eva Vrábľová 30 dňová a +Oľga Dekanová 1.výročie a duše v oč.
Štvrtok 31.oktober 14,00 pohrebná sv omša za + Ivan Slovák 67 r, a pohr obrad o 14,30
Piatok 1.november

Všetkých Svätých

9,00 +rodina Vašková,Naďová,Straková

Levická,Ištvánová,Benčatová a duše v očistci..

Sobota 2.november

Všetkých zomrelých

9,00 +rodičia Trnkoví,Ščipákoví,starí rodičia a syn Ľubomír
Nedeľa

3.november

31.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Slahučkoví,Jozef a Štefánia,bratia a sestry a ost.čl rodiny
  • zmena sv.omší: Pusté Sady o 17,00 a Pata o 18 hodine,
  • Piatok: Všetkých Svätých,plnomocné odpustky,najmä prvých 8 dní, pobožnosť na cintoríne o 15 hodine
  • okrem sviatkov máme aj prvý piatok v mesiaci,

Informácia o začatí správneho konania – Ing. Milan Hutera

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 2012019
Dátum podania 22.10.19
Žiadateľ: Ing. Milan Hutera, 925 54  Pusté Sady č. 20
Predmet konania: Výrub 3 ks drevín
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 47/4, katastrálne územie  Pusté Sady
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv drevín na spevnené plochy, statiku oplotenia, ohrozujú strechu rodinného domu a blízke telefónne vedenie
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

28.10.2019

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obecpustesady@mail.t-com.sk

Pozvánka na Lampiónový sprievod 2019

Obec Pusté Sady Vás pozýva na Lampiónový sprievod v maskách, ktorý sa uskutoční 29. októbra 2019. Zraz je o 17:00 pri Základnej škole. Deti si prinesú svoje lampióny. O občerstvenie je postarané.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke obce.

Naši prváci

Z našich predškolákov sú už pár dní prváci. Boli sme ich navštíviť a popýtať sa, ako sa im darí…..