Naši prváci

Z našich predškolákov sú už pár dní prváci. Boli sme ich navštíviť a popýtať sa, ako sa im darí…..