Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady

V rámci zvýšenie prevencie kriminality a bezpečnosti obyvateľov v obci Pusté Sady (ďalej “obec”) bol v roku 2018 vypracovaný projekt s názvom: “Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady (ďalej “projekt”). Cieľom projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie bola realizácia kamerového systému pre 24 hodinové monitorovanie vo vybraných častiach obce.

Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej “ministerstvo”) bol projekt spracovaný a podaný. V roku 2018 bola žiadosť o dotáciu na projekt schválená ministerstvom a podporená dotáciou v sume 5 000,00 EUR.

Projekt bol v roku 2019 zrealizovaný a jeho celkové náklady boli vo výške 11 3880,00 EUR, z toho spolufinancovanie obcou bolo v sume 6388,00 EUR.

Nový kamerový systém v obci bude monitorovať nasledovné ulice, resp. lokality:

  1. Vstup do obce sever
  2. Obecný úrad smer autobusová zastávka
  3. Obecný úrad smer Dom kultúry
  4. Vstup do obce juh

“Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.”

Farské oznamy 13.10. – 20.10.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 13.10 do 20.10.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

13.oktober

28.nedeľa v roku 9,00 +otec Florián a starí rodičia Blaženákoví a Brnkalákoví
Pondelok                  
Utorok 15.oktober

Sv.Terézia od Ježiša

18,00 +matka Viera,otec Peter,Jozef, a starí rodičia Upohlavoví a Ščipákoví
Streda                  
Štvrtok                  
Piatok 18.oktober

Sv.Lukáš,Evanjelista

18,00 +Ján a Pavlína,Štefan a Barbora,Štefan a Otília,brat a zať
Sobota                  
Nedeľa

20.oktober

29.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Ján a Pavlína,Otília,Vojtech a Cecília Vaškoví a za sestru Annu,ročná
  • Budúca nedeľa je misijná – zbierka na misie,

Návšteva Planetária v Hlohovci

Zaujímavý výlet autobusom do blízkeho planetária znamenal pre škôlkárov neuveriteľné prekvapenie. So zatajeným dychom sledovali premietanie a počúvali výklad pána lektora. Prekvapil nás tiež veselou rozprávkou. Vonku sme pozorovali obrovským ďalekohľadom Slnko. Odchodom z planetária sme neskončili. Ešte sme sa vyšantili na blízkom lanovom detskom ihrisku.

 

Jánošíkove diery

Jánošíkove diery sú jedným z čarovných kútov Slovenska. Čo by sme to boli za turistický klub, keby sme ich nenavštívili?! Bolo po daždi, a tak bola túra trošku náročnejšia ako v slnečné dni, ale deti aj rodičia boli fantastickí! Užili sme si deň v plnej paráde. Blato na rukách i nohách stálo za tie nádherné pohľady v roklinách a pri vodopádoch. Jednoducho nádhera!

Ako sme zbierali šípky