Farské oznamy 24.11. – 01.12.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 24.11 do 01.12.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

24.november

Nedeľa Krista Kráľa 9,00 +rodičia Ján a Cecília Gureňoví,brat Ján,švagor Štefan
Pondelok                  
Utorok 26.november 17,00 +manž.František Ondrušek a jeho rodičia
Streda 27.november 17,00 za tých,čo sa modlili Novénu k P.Mári Trnavskej
Štvrtok 28.november

Sv.Katarína Labouré

17,00 +manžel Štefan a sestra Emília 201
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

1.december

1.adventná nedeľa 9,00 +rodičia Alojz a Angela Vívodíkoví,synovia Ján a Peter a ostat člen rodiny
  • Budúca nedeľa adventná, nezabudnite vence na požehnanie, zbierka na charitu,
  • Púť do Izraela sa uskutoční 19.mája/ odlet z Viedne o 10,20/ do 26.mája /prílet okolo 19 – 21 hodiny/. Cena je 670 Eur,
  • 8. decembra sa uskutočni v kostole v Pate o 16 hodine stretnutie d p. Maštrlom. Pohovoríme si o podrobnostiach púte. Kto bude chcieť môže aj zaplatiť.

 

Rozlišovanie farieb a ich odtieňov

Farby sú všade okolo nás. Tí starší ich vedia ľahko identifikovať, vyhľadať. To ako farby vznikajú, ako sa miešajú deti v našej materskej škole zisťujú zážitkovým experimentovaním.

Posedenie dôchodcov 2019

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu – odpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020  bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

V praxi to znamená, že podľa harmonogramu stanoveného ZsVS, a.s., u odberateľov a producentov so štvrťročným alebo  polročným fakturačným cyklom, dôjde k zmene pri fyzickom odpočte meradla zo štvrťročnej alebo polročnej periodicity na ročnú. Súvisiaca fakturácia vodného a stočného  bude od 1. januára 2020 realizovaná 1x ročne.

ZsVS, a.s. zaradila jednotlivé obce, mestá a ulice do nových harmonogramov odpočtov, ktoré si môžete pozrieť na www.zsvs.sk.

Zároveň sa mení aj harmonogram preddavkových platieb za opakované dodávky na 12 mesiacov, ktorý Vám bude poslaný spolu s vyúčtovacou faktúrou alebo osobitne v období mesiaca január 2020.

V súvislosti s prechodom na ročný odpočtový a fakturačný cyklus ZsVS, a.s. opakovane ponúka možnosť úhrady prostredníctvom pravidelných mesačných preddavkových platieb za opakované dodávky vody „vodné“ a odvádzanie odpadových vôd „stočné“. Úhradu preddavkových platieb je možné realizovať formou inkasa, trvalým prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Bližšie informácie k preddavkovým platbám nájdete na webovej stránke www.zsvs.sk a  prípadné nejasnosti Vám vysvetlia zamestnanci zákazníckych centier ZsVS, a.s., ktoré sú zriadené v miestach príslušných odštepných závodov.

Pre obec PUSTÉ SADY je stanovený ročný odpočtový cyklus vodomerov na mesiac MÁJ.

Divadlo v MŠ – Keď budem veľký/veľká

Vždy keď zavíta do našej MŠ divadlo s bábkohercami, naše deti sa nevýslovne tešia. Je vzrušujúce ak môžu nakuknúť za oponu, pohladiť bábky alebo sa dotknúť ozajstného herca. Tentokrát im v interaktívnom predstavení bolo umožnené, aby si vyskúšali ľubovoľné povolania. Zahrali sa tak na dospelých, zaspievali si a zatancovali.