Voľby do NR SR 2020 – Voľba poštou

Obec Pusté Sady zverejňuje informáciu k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 o možnosti voľby poštou.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky.

Obec Pusté Sady zverejňuje adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: Obec Pusté Sady, Obecný úrad. Pusté Sady 131, 925 54 a zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou elektronicky: obecpustesady@mail.t-com.sk

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uvedené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?NR20-posta2

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 29. február 2020 (.docx)