Aj tento rok v predvečer svojho sviatku zavítal Svätý Mikuláš medzi poslušné (aj menej poslušné deti) v Pustých Sadoch. Balíčky a dobroty sa ušli všetkým, najmä však tým, ktorí si pre Mikuláša pripravili básničku alebo pesničku.

Počet foto v galérii: 34