Čertovská škola 2019

Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa…. veď to poznáte. U nás sme sa už tradične ocitli v Čertovskej škole. Strávili sme príjemné chvíle v čertovskej koži pri čertovských vylomeninách.