Farské oznamy 22.12. – 29.12.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 22.12. do 29.12.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

22.december

4.adventná 17,00 Ďakovná pri prílež. 50 rokov a za zdravie a B.pomoc pre celú rodinu
Pondelok 23.december 17,00 za rodičov Ernesta a Máriu,brata Ernesta,starých rodičov z ob strán,kňazov Juraja a Františka
Utorok 24.december

polnočná

22,00 +otec Štefan,matka Viera,krstní rodičia,krstní Ľubomír a Daniela
Streda 25.december

Narodenie Pána

9,00 +Vladimír Kováč, ročná
Štvrtok 26.december

Sv.Štefan muč,

9,00 +rodičia Horňáčkoví a Lipovskí a starí rodičia z oboch strán
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

29.december

 

Svätá Rodina 9,00 +Veronika Kišová,manž. Ján,starí rodičia z ob strán a zať Ladislav
  • Polnočné sv.omše: Pata o 24,00 a Pusté Sady o 22,00 hodine
  • Štedrý večer o 18,Hodine, zachovajme všetky posv.tradície a zvyky, modlitba Anjel Pána, stať z Písma, o Narodení, požehnania…
  • 25. december – Slávnosť Narodenia Pána, omša ako v nedeľu, vianočná ofera,
  • 26. december – Sv. Štefan prvomučeník,
  • budúca nedeľa Svätá Rodina – požehnanie manželov,