PF 2020

Krásne prežitie Vianočných sviatkov a veľa osobných aj pracovných úspechov v roku 2020 Vám prajú Starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a pracovníci Obecného úradu Pusté Sady.