Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018

Obec Pusté Sady zverejňuje správu z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2018, ktorú vypracovala audítorská spoločnosť GA – Audit s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2018 (.pdf)