Objednávky 2020

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje vystavené objednávky v roku 2020. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá stranaČíslo objednávkyPredmet objednávkyDátum vystavenia objednávkyObjednávka vo formáte PDF
Metal - Welding s.r.o.21/2020Prekrytie balkónov na nájomných bytoch Horizont v obci Pusté Sady17.08.2020Objednávka - prekrytie balkónov (.pdf)
KŠ s.r.o.-Závlahový systém a terénne úpravy v areáli ZŠ Pusté Sady15.07.2020Objednávka - závlahový systém a terénne úpravy - ZŠ Pusté Sady (.pdf)