Farské oznamy 05.01. – 12.01.2020

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 05.01. do 12.01.2020.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

5.január

2.nedeľa po Narod.Pána 9,00 rodina Budinská a Donátová
Pondelok 6.január

Zjavenie Pána-Traja Králi

9,00 +Anežka a František Forroví,bratia a sestra
Utorok                  
Streda                  
Štvrtok 9.január 17,00 +rodičia Vyskočoví,brat Jozef,vnučka Emka a starí rodičia
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

12.január

Krst Pána Ježiša 9,00 za tých,čo hľadali prístrešie u p. Blaženky Švihoríkovej
  • Pondelok – Traja Králi, vo sv.omši požehnanie vody, požehnanie našich príbytkov
  • Milodar 100 Eur na kaplnku od tých,čo hľadali prístrešie u p. Anny Marcinkechovej