Farské oznamy 19.01. – 26.01.2020

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 19.01. do 26.01.2020.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

19.január

2.nedeľa v roku 9,00 Poďakovanie za 30 r života a za zdravie a B.pomoc celej rodine
Pondelok                  
Utorok 21.január 17,00 +syn Ľubomír
Streda 22.január 17,00 za členky sv.ruženca u p. Márie Krivošíkovej
Štvrtok                  
Piatok 24.január 17,00 za zdravie a B.pomoc pre sestru Štefku a kamarátku Martu
Sobota                  
Nedeľa

26.január

3.nedeľa v roku 9,00 za tých,čo hľadali prístrešie pre SR u p. Anny Marcinkechovej
  • Utorok o 18 v Pate detská sv.omša,
  • Milodary: na potreby farnosti 50 Eur, z pohrebu p.Petra Jankoviča 100 Eur na kaplnku – ospravedlňujem sa,