Pozvánka na slávnostný zápis žiakov pre školský rok 2020/2021

Základná škola Pusté Sady srdečne pozýva budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka Základnej školy, ktorý sa uskutoční 6. apríla 2020 o 16:00 v budove Základnej školy Pusté Sady.

Na zápis si prosím prineste prefotený rodný list dieťaťa a poplatok 10€ za školské pomôcky.

Škola volá, škola láka
každé dieťa, pardon, žiaka.
Do školy bež i ty smelo,
aby sa ti učiť chcelo!