Fašiangy, Turice…

Tento rok bol karneval v našej miniškoličke výnimočný. Rodičia spolu s deťmi vyrábali masky vlastnoručne a naozaj sa im vydarili. Jedným slovom krása! Prebehla súťaž o najkrajšiu masku, zatancovali sme si, zahrali rôzne hry a pomaškrtili na koláčikoch a sladkostiach.