Pozvánka na Fašiangový sprievod a pochovávanie basy 2020

Obec Pusté Sady Vás pozýva na Fašiangový sprievod obcou v maskách a po ňom pochovávanie basy, ktoré sa bude konať 25. februára 2020 od 16:00. Sprievod obcou začína od Kultúrneho domu.

K občerstveniu je pripravená zabíjačková kapustnica. O bohatý kultúrny program sa postará dychová hudba Šurovanka. Tri najkrajšie masky v sprievode budú ocenené odbornou porotou!

Všetkých srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke obce.