Opatrenia obce z dôvodu predchádzania šírenia ochorenia COVID-19

Obec Pusté Sady na základe predchádzania šírenia ochorenia COVID-19:

  • preruší vyučovanie odo dňa 11.03.2020 až do 13.03.2020 v Základnej škole a Materskej škole v Pustých Sadoch
  • ruší organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
  • bude ďalej postupovať podľa nariadení Ministerstva zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.