Distribúcia rúšok pre obyvateľov obce

V priebehu dnešného dňa pracovníci Obecného úradu doručili prvú časť vyrobených rúšok obyvateľom obce. Prioritne sa zamerali na miestnych seniorov, ktorí patria pri ochorení COVID-19 k najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva. V najbližších dňoch by mali byť pripravené ďalšie rúška pre ostatných obyvateľov obce. O ich distribúcii bude Obecný úrad informovať obvyklými prostriedkami. 

Obecný úrad opäť vyzýva všetkých občanov, aby obmedzili pohyb po verejných priestranstvách a počas pobytu na verejných priestranstvách používali rúško alebo iný tvárový ochranný prostriedok. Pracovníci predajne COOP Jednota opäť pripomínajú, že vstup do predajne je možný len s rúškom alebo iným tvárovým ochranným prostriedkom.