Distribúcia rúšok pre ostatných občanov obce

Obecný úrad oznamujem občanom, že sme ušili ochranné rúška na tvár pre občanov našej obce. Seniorom už boli rúška osobne doručené.

Občania, ktorí si ešte nezaobstarali ochranné rúško a majú záujem, nech sa nahlásia v pracovných dňoch na telefónnom čísle (aj prostredníctvom SMS) 0911 270 363.

Ochranné rúška im budú následne doručené do schránky. Touto cestou sa chceme poďakovať p. J. Šípkovej, B. Sokolovej, A. Marcinkechovej a pracovníčkam obce za zhotovenie týchto rúšok.

Obecný úrad opäť vyzýva občanov, aby v čo najväčšej miere obmedzili pohyb po verejných priestranstvách a dodané alebo vlastnoručne vyrobené rúška mali nasadené pri pohybe po verejných priestranstvách. Vstup do predajne COOP Jednota je možný len s nasadeným rúškom alebo iným tvárovým ochranným prostriedkom