Veľkonočné sviatky 2020

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2020 Vám želá starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu.