Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu – jar 2020

Obec Pusté Sady oznamuje, že 23. apríla 2020 (štvrtok) o 8.00 hodine sa uskutoční zber elektroodpadu.

Budú sa zberať všetky domáce elektrospotrebiče – chladničky, pračky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie, oleje a obaly zo starých farieb (len v nepriepustných obaloch!). Kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

 Elektroodpad si vyložte pred svoj dom až ráno! Zamedzíme tým vykradnutiu elektročastí osobami, ktoré na to nemajú oprávnenie. 

V prípade potreby s vyložením elektrospotrebičov Vám pomôžu pracovníci obce.

 

V dňoch 25. a 26. apríla  2020 (sobota, nedeľa) sa uskutoční v obci Pusté Sady jarný zber veľkoobjemového odpadu.

Kontajnery budú v týchto dňoch pristavené pri zadnej bráne cintorína v Pustých Sadoch. Do kontajnerov je zakázané ukladať komunálny odpad a zelený odpad zo záhrad.

Na ukladanie zeleného odpadu zo záhrad (kvety, tráva, vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, štiepka, šupy z čistenia zeleniny a ovocia) je určený kompostér, ktorý ste dostali z Obecného úradu.

Na drevný odpad, odpad zo strihania a orezávania drevín, krovín a stromov je určené zberné miesto v lokalite nad futbalovým ihriskom, na začiatku čerešňovej cesty vľavo

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na prísny zákaz spaľovania akéhokoľvek odpadu na záhradách a dvoroch rodinných domov.

Nebuďme ľahostajní k prírode, trieďme odpad!